Boverket

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Till den motordrivna anordningen hör det utrymme och den utrustning som krävs för att anordningen ska kunna skötas, underhållas och besiktas.

www.boverket.se