City Hiss, Stockholm


AB City Hiss Stockholm är ett fristående privatägt företag etablerat 1998. Företaget verkar regionalt i Storstockholmsområdet, verksamheten består av underhållsservice, reparationer och ombyggnad på lyftanordningar så som hissar, lyftbord, garageportar mm.

Våra kunder består av fastighetsägare, förvaltningsbolag samt bostadsrättsföreningar.

Vi arbetar med samtliga fabrikat som finns på marknaden och verkar inte enbart med standard lösningar, vi arbetar med varje unikt objekt var för sig, detta medför en stor möjlighet för Er som kund att vara med och utforma hissen enligt Era önskemål.

AB City Hiss har entreprenad-, allrisk- och ansvarsförsäkring och samtlig personal har ID06-legitimation samt certifikat i Heta arbeten.

Målsättning


Vi har som målsättning att ge våra kunder en ekonomisk fördelaktig lösning med hänsyn till kvalitet och miljö i både arbetsutförande som materialval.

Detta utan att göra större ingrepp på hissens ursprungliga utseende för att behålla atmosfären i dess närmiljö.

Företagets organisation verkar för:
  • Bevara småföretagarkänslan
  • Personlig service och engagemang
  • Lättillgänglighet för kunden
  • Korta och snabba beslutsvägar
  • Stå för hög kvalitet i samtliga avseende