Kvalitets- & miljöpolicy


På AB City Hiss är vår strävan att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling. Vi uppnår detta genom ekonomiskt hållbara kundrelationer, genom att skydda miljön från skador och med ett målinriktat arbetssätt.

Vi ska:
  • aktivt arbeta med utvecklingen av vårt ledningssystem i syfte att leverera högre kvalitet
  • identifiera kunders förväntningar och krav som underlag för våra kvalitetsmål
  • aktivt arbeta för att uppfylla våra kvalitetsmål
  • aktivt arbeta med utvecklingen av vårt ledningssystem i syfte att minska belastningen på miljön
  • bevaka och uppfylla gällande lagar samt våra egna bindande krav
  • genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva
  • kontinuerligt öka våra medarbetares medvetenhet om vårt kvalitets- och miljöarbete
  • erbjuda en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas
Denna kvalitets- och miljöpolicy gäller för AB City Hiss Stockholm.
 
Stockholm den 2018-03-15
Michael Sund
VD
Richard Röse
Kvalitets- och Miljöansvarig